قهرمانی: امنیت اخلاقی در سالن های سینمایی وجود ندارد/ سینما باید مکانی امن برای خانواده ها باشد

سینماپرس: محمد قهرمانی تهیه کننده سینما گفت: سالن های سینما به جای آنکه مکانی فرهنگی باشند، بدل به بازارمکاره ای شده اند که عده ای افراد معلوم الحال در آنجا خودنمایی می کنند، معلوم است که مرد باغیرت یک خانواده راضی نمی شود با این شرایط اهل منزلش را به سینما ببرد.