قنبری: آقای حیدریان! من و پیرهایی امثال من را از سینمای کودک حذف کنید و با حمایت از نسل جوان روح تازه ای بر کالبد سینمای مرده کودک بدمید

سینماپرس: رهبر قنبری کارگردان سینما در آستانه برگزاری سی و یکمین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان با انتقاد از شرایط بحرانی سینمای کودک در کشور گفت: آقای حیدریان! من و پیرهایی امثال من را از سینمای کودک حذف کنید و با حمایت از نسل جوان روح تازه ای بر کالبد سینمای مرده کودک بدمید؛ مطمئن باشید با این کار ما پیرها نخواهیم مرد!؛ بیکاری ما بسیار بهتر از آن است که همواره شاهد اضمحلال و مرگ سینمای کودک و نوجوان باشیم. بیایید برای یک بار هم که شده جلوی رانت خواری ها و تخصیص بودجه های میلیاردی به نزدیکان و دوستانی که ذهن های فسیل شده است را بگیرید و صواب دنیا و آخرت را نصیب خود سازید!