قلی پور: به دلیل سیاست های غلط هیچ جهان بینی برای بازگشت بودجه های فرآیند تولید به چرخه تولید وجود ندارد/ پخش فوتبال در سینماها مانند سایر کارهایمان اشتباه است!

سینماپرس: قاسم قلی پور تهیه کننده سینما در ارتباط با پخش فوتبال در سینماها همزمان با جام جهانی با انتقاد از سیاست های سلیقه ای مسئولان گفت: در کشور ما به دلیل سیاست های غلط هیچ جهان بینی برای بازگشت بودجه های فرآیند تولید به چرخه تولید وجود ندارد؛ متأسفانه سیاست گذاری های صنعتی، اقتصادی، فرهنگی و... ما با مشکلات عدیده روبرو است و همانطور که یک کشاورز هیچ وقت از بازدهی محصولاتش بهره مند نمی شود و دلالان و واسطه ها سود محصولاتش را می برند در سینما هم وضعیت به همین گونه است و دست هایی در کار است تا تهیه کنندگان و سرمایه گذاران از اثری که تولید کرده اند نفعی نبرند!