« قفل یعنی کلید» در هیسپان تی وی

تهران (پانا) – فیلم تلویزیونی «قفل یعنی کلید» مطابق شنبه های سینمایی هر هفته، با بازی زنده یاد عسل بدیعی میهمان مخاطبان اسپانیایی زبان هیسپان تی وی است.