قضاوت کردن بدون دیدن فیلم ها باعث رنجش می شود

در پیشواز سی وششمین جشنواره فیلم فجر گفت وگو با 7 چهره سینمایی؛ قضاوت کردن بدون دیدن فیلم ها باعث رنجش می شود ارسال زمان بندی شده:  چهارشنبه, 11 بهمن, 1396 – 10:30 سی و ششمین جشنواره فیلم فجر از یک روز دیگر کار خود را شروع می کند؛ جشنواره ای که خیلی ها به آن امید بسته اند و بسیاری هم به آن امیدی ندارند. جشنواره ای که با حذف چند بخش باعث اعتراض اهالی سینما شد. سی و ششمین جشنواره فیلم فجر از یک روز دیگر کار خود را شروع می کند؛ جشنواره ای که خیلی ها به آن امید بسته اند و بسیاری هم به آن امیدی ندارند. جشنواره ای که با حذف چند بخش باعث اعتراض اهالی سینما شد.