قصه گویی؛ سنگر دفاع از فرهنگ است

آیین اختتامیه بیستمین جشنواره بین المللی قصه گویی برگزار شد.
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: قصه گویی از آخرین سنگر های دفاع از فرهنگ ما است و امیدوارم قصه گویی تبدیل به یک حرکت عمومی و بزرگ شود زیرا قصه ها ثروت های ملی ما هستند.
فاضل نظری در این مراسم با اشاره به اینکه همه آنهایی که در این جشنواره شرکت کرده اند برنده های اصلی آن هستند، اظهارکرد: می دانید که اولین قصه گوی عالم خداست و وقتی بشر را آفرید برای او قصه گفت. بخش زیادی از قرآن کریم با زبان قصه با بشر صحبت کرده است.
وی افزود: کتاب فرهنگ ایرانیان مشحون از قصه هاست. شاهنامه تا لالایی مادران این سرزمین، همه قصه است و در حوزه هنر از تئاتر و سینما تا موسیقی همه دارای زبان قصه گو هستند و به عبارت بهتر زندگی ما قصه است و ما راوی و خالق آنها هستیم.
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خاطرنشان کرد: گاهی گفتن قصه ها در نوع رفتار قصه گو است؛ مانند سربازان ایران زمین در سال های دفاع مقدس که از خود رشادت و دلیرمردی نشان دادند و قصه های بی نظیری خلق کردند اما این دلاور مردان نیاز به کسانی دارند که روایت و قصه …