قزل آلای از کف رفته

وقتی از سالن سینما بیرون آمدم، به دو چیز متفاوت فکر می کردم: «احمد محمود» و «فرصتی که سوخت شده و از چنگ رفته بود!» شاید بپرسید این دو چه ارتباطی به هم و چه ربطی به فیلم «مارموز» دارند؟ قدری حوصله کنید، خواهم گفت که خط و ربط شان چیست؟ مارموز می توانست یکی از پرجاذبه ترین فیلم های کمیک این سال ها و کاری به یادماندنی از آب دربیاید، اما هزار اسف که چنین اتفاقی نیفتاده است.
منبع خبر: ایران آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی