قرایی مقدم: بیگانگی با فرهنگ و هویت ملی در آثار سینمایی و تلویزیونی هویدا است/ عده ای ناآگاه در حوزه فرهنگ و هنر مدیرند و در همه امور دخالت می کنند

سینماپرس: دکتر امان الله قرایی مقدم جامعه شناس و استاد دانشگاه در خصوص لزوم اصلاح محتوای آثار توسط سازمان سینمایی گفت: بیگانگی با فرهنگ و هویت ملی در آثار سینمایی و تلویزیونی ما هویدا است و این وظیفه مدیران است که با تدبیر و درایت اوضاع را تغییر دهند و نگذارند وضعیت از این آشفته تر گردد.