قرار ما این نبود …

وقتی سخن از فیلم کوتاه به میان می آید، از یک انتقال حرف می زنیم، از یک تغییر و پیله ای که در حال شکل گیری است و لازم است تا دوران گذار خود را طی کند. - به گزارش ایرنا، فیلم کوتاه بخشی از بدنه سینمایی کشور است که طی سال های گذشته فیلمسازان این حوزه بخشی از نوزایی نیروی انسانی و فکری سینمای کشور را موجب شده اند و می تواند بخشی از سرمایه گذاری اجتماعی، هنری و صنعتی در سینمای کشور نیز محسوب شود.فیلم کوتاه البته تجربه ...
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: فرهنگی