قرارداد اکران «ماهور» و «لس‌آنجلس تهران» ثبت شد

سینماپرس: سخنگوی شورای صنفی نمایش از ثبت قرارداد اکران فیلم‌ «ماهور» در سرگروه استقلال و «لس‌آنجلس تهران» در سرگروه کورش خبر داد.