قدردانی دو سینماگر از سینماسازی بهمن سبز حوزه هنری در خارج از پایتخت

شفیع آقا محمدیان و حسین هدایت دو سینماگر از سینماسازی بهمن سبز حوزه هنری در خارج از پایتخت قدردانی کردند. – در سال های اخیر در ایران سالانه صدها فیلم تولید می شود و بسیاری از آنها حتی بدون آن که فرصتی یک روزه برای اکران داشته باشند به آرشیوها سپرده می شوند. در اینکه بسیاری از این فیلم ها ساختار تجربی داشته و صرفا مجالی هستند برای خودنمایی سازندگان شکی نیست و از این حیث نمی توان انتظار داشت هر محصول کیفیت پایینی …
منبع خبر: پانا
دسته بندی خبر: فرهنگی