قدرت ریسک کارگردان ها و تهیه کنندگان ایرانی پایین است/ بچه مثبت سینما هستم

خبرگزاری میزان- یکی از اتفاقاتی که معمولا برای بازیگران رخ می دهد این است که وقتی در قالب نقشی می درخشند دیگر کمتر کارگردانی ریسک می کند تا به آنها پیشنهاد بازی در یک نقش متفاوت را بدهد؛ سپند امیرسلیمانی هم از جمله این بازیگران است.