قاچاق بلیت پشت دیوار نامهربانی

نرگس عاشوری
سال 83 با پایان امتحانات دانشگاه کوله اش را برداشته و راهی تهران شده بود به هوای جشنواره فیلم فجر. با دلش عهد کرده بود که «وقتی همه خوابیم» بهرام بیضایی را در نخستین نمایش عمومی اش ببیند اما خاطره ای که از تماشای این فیلم دارد به همان صف های بلند خرید بلیت در باغ فردوس و موزه سینما قد می دهد. صف هایی که زیر آسمان پر از برف تهران آنقدر قد کشید تا تماشای فیلم بیضایی را به خواسته ای دور تبدیل کند و در نهایت در مقابل محدودیت صندلی های سینما قد خم کند. حالا برای او
و خیلی از علاقه مندان جدی سینما فیلم دیدن
در ایام جشنواره به همین خاطرات گره خورده است و حتی آنهایی که خاطره باز هستند ترجیح می دهند در روز اکران فیلم جلوی در سینما بایستند و هی تعداد آدم ها را بشمرند تا چشمشان به دریچه گیشه سینما بیفتد و با دست خودشان بلیت را از متصدی فروش بلیت بخرند. این روزها برگزاری جشنواره در شهرهای مختلف راه رسیدن به جشنواره را کوتاه تر کرده است و با اینترنتی شدن فروش بلیت ها با چند کلیلک در فضای مجازی می توان صف بلند تماشای یک فیلم را طی کرد. حالا اما تنور داغ جشنواره هم رنگ و بوی دیگری …