قانون 5 ساعت و تاثیرات آن در زندگی بزرگان

عصرشهروند | کسی را سراغ نداریم که سودای موفقیت در سر نداشته باشد و به همین دلیل نیز کتاب ها و فیلم های زیادی با محور موفقیت ساخته شده اند. اگر اهل سینما باشید حتماً در این فیلم ها دیده اید که شخصیت اصلی فیلم با دشواری های زیادی روبرو می شود و در بیشتر ... - با این حساب پیشنهاد می کنیم در هر شغلی که مشغول هستید، دست کم روزی 15 دقیقه به اشتباه های خود و روش هایی که با کمک آن ها می توان کار ها را بهتر انجام داد فکر کنید.
منبع خبر: عصر شهروند
دسته بندی خبر: فرهنگی