قانون مورفی و ربط نسبت خارش در فیلم تازه رامبد جوان

محمد شایسته جوانترین عضو خانواده شایسته های سینمایی که در سالهای اخیر کوشیده مستقل از برادران کار تهیه کنندگی را انجام دهد بعد از خوش شانسی که در اکران فیلم توقیفی «خانه دختر» به دست آورد حالا به سراغ تولید تازه ترین فیلمش رفته است.