قانونمداری ملاک عمل است نه قانون گریزی/ چرا برخی چهره های سینمایی از قانون گریزی حمایت کردند؟!

سینماپرس: یک کارشناس حوزه فرهنگ و رسانه شب گذشته در مناظره زنده تلویزیونی در شبکه خبر سیما گفت: باید از اقدام وزارت ارشاد در برخورد با تخلف «رحمان 1400» استقبال کرد. کنترل و نظارت از ارکان اصلی فرایند مدیریت سینماست.