قاسم زارع: مرز بین یزیدی زیستن یا حبیب بن مظاهر شدن، درک عاشوراست/همانند روز واقعه را در سینمای ایران ندیدم

درک عاشورا به ما کمک می کند تا مرزبندی میان یزیدی زیستن با حبیب بن مظاهر شدن، داشته باشیم. این خواست زمانی که حاصل شود آزادگی به همراه خواهد آورد، - قاسم زارع: مرز بین یزیدی زیستن یا حبیب بن مظاهر شدن، درک عاشوراست/همانند روز واقعه را در سینمای ایران ندیدم گروه هنر ــ یک بازیگر سینما و تلویزیون گفت: درک عاشورا به ما کمک می کند تا مرزبندی میان یزیدی زیستن با حبیب بن مظاهر شدن، داشته باشیم. این خواست زمانی که ...
منبع خبر: ایکنا
دسته بندی خبر: فرهنگی