قاسمی: سعی کردیم حرمت پرده عریض سینما را نگه داریم/جایزه سیمرغ تاثیر به سزایی در جذب مخاطب دارد

محمدحسین قاسمی گفت: جایزه سیمرغ می تواند در جذب مخاطب تاثیر گذار باشد اما خارج از جشنواره فیلم هایی بوده اند که بدون گرفتن سیمرغ جزء فیلم های پر مخاطب شدند.