فیلم 23 نفر به فروش کتاب هایم کمک زیادی کرد/12 اردیبهشت به نمایشگاه کتاب تهران می روم

نویسنده دو کتاب آن بیست و سه نفر و اردوگاه اطفال گفت: ساخت فیلم سینمایی بیست و سه نفر به فروش کتاب های آن بیست و سه نفر و اردوگاه اطفال کمک زیادی کرد. –
منبع خبر: میزان
دسته بندی خبر: فرهنگی