فیلم | گِل گرفتن درِ شورای صنفی نمایش توسط نجفی

احمد نجفی تهیه کننده فیلم من یک ایرانی ام درب خانه شماره 2 سینما را با گچ و سیمان پوشاند. - بخشش عطری است که کل بنفشه روی پایی پخش می کند که آن را له کرده است. عدالتی که عشق به دنبال دارد چشم پوشی است، عدالتی که قانون به دنبال دارد مجازات است. دو چیز است که (عظمت) ثواب آن ها قابل ارزیابی نیست: یکی عفو و اغماض و دیگری عدل و انصاف. (فهرست غرر، ص 252) امام علی (ع) : ناتوانترین مردم کسی است که از دوست گرفتن ...
منبع خبر: فانوس نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی