فیلم کوتاه ژانر مناسب برای توجهات قرآنی در سینما

سینمای مستند به ویژه فیلم کوتاه حوزه مناسبب برای توجه به موضوعات قرآنی است زیرا در این حوزه فیلم سازی می توان بدون هزینه های کلان کاری خوبی انجام داد. - سید صادق موسوی مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران در گفتگو با خبرنگار ایکنا"، درباره نگاه انجمن به موضوعات قرآنی در سینما چنین گفت: نگاه به موضوعات قرآنی و پرداختن به آنها یکی از مهمترین اهدافی بود که انجمن سینمای جوانان ایران همیشه به جدیت پیگیر آن بوده ...
منبع خبر: ایکنا
دسته بندی خبر: فرهنگی