فیلم کوتاه ژانر مناسبی برای ساخت موضوعات قرآنی در سینما

سینمای مستند به ویژه فیلم کوتاه حوزه مناسبی برای توجه به موضوعات قرآنی است زیرا در این حوزه فیلم سازی می توان بدون هزینه های کلان کارهای خوبی انجام داد. - سید صادق موسوی، مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران در گفتگو با خبرنگار ایکنا"، درباره نگاه انجمن به موضوعات قرآنی در سینما چنین گفت: نگاه به موضوعات قرآنی و پرداختن به آنها یکی از مهمترین اهدافی بود که انجمن سینمای جوانان ایران همیشه به جدیت پیگیر ...
منبع خبر: ایکنا
دسته بندی خبر: فرهنگی