فیلم های سینمایی و تلویزیونی پنج شنبه (10 خرداد 97)

فیلم سینمایی بی نظم منظم ، ساعت 10:45 از شبکه سه سیما فیلم سینمایی دنیای کامل ، ساعت 11 از شبکه نمایش فیلم تلویزیونی قهرمانان کوچک ، ساعت 14 از شبکه کودک فیلم . –
منبع خبر: دوستان
دسته بندی خبر: فرهنگی