فیلم های سینمایی و تلویزیونی در پایان هفته

فیلم های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن امکان مینا ، ماجرای نیمروز ، به وقت رهایی ، چشمان اسماعیل ، تروریست ، پایان راه ، خاکستر و برف پنج شنبه، – به نقل از روابط عمومی سیما، فیلم های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن امکان مینا ، ماجرای نیمروز ، به وقت رهایی ، چشمان اسماعیل ، تعقیب ، شب روباه ، اراده ، تروریست ، پایان راه ، خاکستر و برف ، در همین نزدیکی ، قدم خیر ، قهوه اسپرسو ، ارمغان تاریکی ، سه شمشیر زن 2 ،
منبع خبر: شبکه خبر
دسته بندی خبر: فرهنگی