فیلم های خوب را قطعا اسم های بزرگ نمی سازند / امسال،سال خوب بازار جشنواره ی جهانی فجر

دبیر جشنواره ی جهانی فیلم فجر در آستانه ی آغاز این رویداد سینمایی گفت: باید این عادت را کنار بگذاریم که فیلم های خوب را اسم های بزرگ می سازند. - - رضا میرکریمی در پاسخ به اینکه چه فیلم های شاخصی در جشنواره ی جهانی فیلم فجر خواهیم دید؟ گفت: به عنوان دبیر فستیوال، نمره ی خوبی به انتخاب هایمان می دهم. البته گرایش هایی هم برای انتخاب هایمان داشتیم مثلاً کمبودهایی که در سینمای خودمان احساس می کردیم را در انتخاب ...
منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: فرهنگی