فیلم | نابودی کامل یک شهر با کمترین هزینه

صنعت جلوه های ویژه بصری در سینما بسیاری از کارها را آسان کرده که حتی به راحتی با صرف کمترین هزینه می توان یک شهر را نابود کرد. - فیلم نابودی کامل یک شهر با کمترین هزینه " " صنعت جلوه های ویژه بصری در سینما بسیاری از کارها را آسان کرده که حتی به راحتی با صرف کمترین هزینه می توان یک شهر را نابود کرد.
منبع خبر: فانوس نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی