فیلم مجیدی و جلیلوند از ۲۵ بهمن اکران می شوند/ تامین کف فروش فیلم ها تضمین اکران نوروزی

سخنگوی شورای صنفی نمایش گفت: ۲ فیلم سینمایی «بدون تاریخ بدون امضا» و «پشت ابرها» از 25 بهمن ماه اکران می شوند.