فیلم ضداستعماری «احمد بای» کلید خورد + تصاویر

سینماپرس: تصویربرداری فیلم ضداستعماری «احمد بای» که نخستین تولید مشترک سینمایی ایران و الجزایر محسوب می‌شود در شهرک سینمایی «CADC» شهر الجزیره، آغاز شده است.