فیلم | سیاستمدار مشهوری که قبل از انقلاب بازیگر بود

مصطفی هاشمی طبا در سال های پیش از انقلاب و قبل از آنکه به عرصه سیاست پا بگذارد در یک فیلم سینمایی همبازی فرامرز قریبیان بود؛ هرچند خودش می گوید در بازیگری کم استعداد است اما در سال 56 همراه با چند دانشجوی انقلابی شبیه خودش در موسسه فرهنگی “آیت فیلم” که همسو با انقلاب بود، فعالیت می کرد. روایت او را از بازی در فیلم جُنگ اطهر که چندباری هم از تلویزیون ایران پخش شده در ویدئوی زیر بشنوید.