فیلم/ توحیدی: در سینما هم مثل ساختمان سازی بساز بفروش داریم

فرهاد توحیدی ضمن بیان مشکلات اقتباس در سینمای ایران گفت: در سینما هم مثل ساختمان سازی بساز بفروش داریم.