فیلم / تریلر فیلم سینمایی«دیدن این فیلم جرم است»

سینماپرس : تریلر فیلم سینمایی«دیدن این فیلم جرم است» بعد از گذشت ۲ سال، از امروز چهارشنبه به اکران سینمایی رسید.