فیلم تازه‌ کلید خورده چگونه حائز شرایط شرکت در بخش سودای سیمرغ شد؟

سینماپرس: «آهنگ دونفره»، فیلم تازه جواد نوروزبیگی با وجود اینکه به تازگی و در هفته گذشته کلید خورده، اما شرایط حضور در جشنواره فجر را به دست آورد.