فیلم/ بازیگر زن سینما و تلویزیون : ملاک انتخاب بازیگر، اینستاگرام وی است!

زهره فکور صبور گفت که سازندگان فیلم و سریال ملاکشان برای انتخاب بازیگر صفحه اینستاگرام شان است - فیلم/ بازیگر زن سینما و تلویزیون : ملاک انتخاب بازیگر، اینستاگرام وی است! " زهره فکور صبور گفت که سازندگان فیلم و سریال ملاکشان برای انتخاب بازیگر صفحه اینستاگرام شان است
منبع خبر: شما نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی

فیلم/ بازیگر زن سینما و تلویزیون : ملاک انتخاب بازیگر، اینستاگرام وی است!

زهره فکور صبور گفت که سازندگان فیلم و سریال ملاکشان برای انتخاب بازیگر صفحه اینستاگرام شان است - فیلم/ بازیگر زن سینما و تلویزیون : ملاک انتخاب بازیگر، اینستاگرام وی است! " زهره فکور صبور گفت که سازندگان فیلم و سریال ملاکشان برای انتخاب بازیگر صفحه اینستاگرام شان است
منبع خبر: شما نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی