فیلم/ انتقاد محمود گبرلو به رضا رشیدپور و مهران مدیری

انتقاد محمود گبرلو به رضا رشیدپور و مهران مدیری: مجری برنامه هفت باید تخصص سینمایی داشته باشد / با این مجری ها سطح برنامه را پایین می آورید.