فیلم/ انتشار تیزر پنجمین جشنواره «هنر مقاومت»

سینماپرس: تیزر پنجمین جشنواره «هنر مقاومت» توسط گروه هنر های تجسمی بنیاد فرهنگی روایت فتح تهیه و منتشر شد.