فیلم | از کاه کوه ساختن یا از کوره در رفتن شهریار فوتبال؟

داستان ماجرای ادعای کتک خوردن یک بازیگر سینما از علی دایی . – بخشش عطری است که کل بنفشه روی پایی پخش می کند که آن را له کرده است. عدالتی که عشق به دنبال دارد چشم پوشی است، عدالتی که قانون به دنبال دارد مجازات است. دو چیز است که (عظمت) ثواب آن ها قابل ارزیابی نیست: یکی عفو و اغماض و دیگری عدل و انصاف. (فهرست غرر، ص 252) امام علی (ع) : ناتوانترین مردم کسی است که از دوست گرفتن عاجز باشد و ناتوانترین از او …
منبع خبر: فانوس نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی