فیلم‌های کانون پرورش فکری در المپیاد جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان

سینماپرس: از میان ۳۴ اثر ارسال شده از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که متقاضی حضور در دومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان بودند، ۹ فیلم به این بخش از جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان راه پیدا کردند.