فیلم‌های بخش «مرور سینمای کشور آذربایجان» معرفی شدند

سینماپرس: در نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش ۸ فیلم از سینمای آذربایجان مرور می‌شوند.