فیلمنامه هایی پیشنهاد شده که بازی نکردن در آنها خیلی بهتر از ایفای نقش است/بازی در برخی فیلم ها برای من زشت است!

سینماپرس: بازیگر سریال «کارگاه شمسی» گفت: وضعیت کلی سینما وضع خوبی نیست، تعطیلی نزدیک به یکساله این هنر مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است، مشکلاتی هر روز بیشتر می شود و حال با آمدن کرونا روز به روز بیشتر می شود. از نظر من این روزها باید بیش از گذشته هوای هنرمندان را داشته باشند و از آنها حمایت کنند زیرا نبود شغل مناسب در این مدت معیشت همه را با مشکل روبرو کرده است.