فیلمنامه‌نویسان کارمند صندوق اعتباری هنر نیستند

سینماپرس: انجمن صنفی فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران طی بیانیه‌ای به روند بیمه اعضای این صنف توسط صندوق اعتباری هنر اعتراض کرد.