فیلمسازان باید تلاش کنند داستان‌های شخصی‌شان را با جهان به اشتراک بگذارند

سینماپرس: روسودان گلورژیدزه می‌گوید در جشنواره جهانی فیلم فجر می‌توانید فیلم‌های جالب‌توجه زیادی را تماشا کنید؛ فیلم‌هایی که جای دیگری امکان دیدنشان برای شما میسر نمی‌شود.