فهیم: هیأت انتخاب جشنواره فجر، راه خود را از جریان نفوذ و حامیان فساد اقتصادی جدا کند/ برخی فیلم های حاضر در جشنواره طی سال های اخیر آبروی سینما را برده اند

سینماپرس: آرش فهیم عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران همزمان با معرفی هیأت انتخاب سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر گفت: واقعیت این است که جریان نفوذ که نسبت نزدیکی هم با جریان فساد اقتصادی و سوپرسرمایه دارها دارد از آنچه فکرش را می کنیم به ما نزدیک تر هستند و حتی مدیران فرهنگی و جشنواره ای را تحت تأثیر قرار می دهند. این جریان ها حتما برای جشنواره فیلم فجر نقشه دارند. راه رستگاری هیأت انتخاب جشنواره فیلم فجر استقلال از این جریان های آلوده است.