فهرست نامزدهای جشنواره جام جم

سینماپرس: نامزدهای بخش های چهارگانه دوره چهارم جشنواره تلویزیونی جام جم شامل سریال، پویانمایی، مستند و مسابقات تلویزیونی از سوی دبیر این رویداد معرفی شدند.