فهرست بازیگران ایرانی آمریکا نشین

بسیاری از هنرمندان و چهره های مشهور سینمای ایران یا در کشورهای غربی ساکن هستند و فقط سالی یکی دو بار برای کار کردن به ایران می آیند، یا اخیرا بین شان مد شده که حتی فرزندان شان را در خارج از کشور به دنیا بیاورند تا این کودکان بتوانند تابعیت آن کشورها را داشته باشند. - به گزارش سینما در انحصار فرهنگ اصطلاحا بورژوایی درنیامده است و مفهوم غرب گرایی را یکسان و معادلی برای باکلاسی نگرفته اند. اما بیاییم و یک بار هم که شده،
منبع خبر: فرتاک نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی