فهرست اعضای اولین آکادمی جایزه «سینماسینما» اعلام شد

سینماپرس: فهرست ۶۰ نفره اعضای اولین آکادمی جایزه «سینماسینما» که با رای خود بهترین‌های سال ۹۶ سینمای ایران را برمی گزینند، اعلام شد.