فلاح پور: توجه به بحران در اقتصاد و بیکاری اهالی سینما باید سرفصل کارهای مدیریت جدید سینما قرار گیرد/ سینمای امروز ما بسیار هرز رفته است

سینماپرس: اسماعیل فلاح پور کارگردان سینما و تلویزیون گفت: مدیریت جدید سینما باید مباحث مهم بحران در اقتصاد سینمای ایران و بیکاری اهالی شناسنامه دار سینما را در سرفصل کارهای خود قرار دهد؛ هرچند که سینمای ما از مشکلات بسیار اساسی رنج می برد اما این ۲ نکته به زعم بنده جزو مهمترین نکاتی است که است که باید به آن پرداخته شود.