فقر فیلمنامه و دوری فزاینده سینما و ادبیات

تجربه اقتباس ادبی در ایران به سال ها پیش برمی گردد. یکی از نمونه های اولیه اش فیلم «گاو» است و اقتباس آقای مهرجویی از متن آقای ساعدی. موفق ترین اقتباس ها را در سینمای ایران آقای داریوش مهرجویی انجام داده اند.
منبع خبر: ایران آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی