فقر در بودجه‌ها یا کمبود مالی، بهانه تولید مجموعه‌های متوسط و ضعیف

سینماپرس: یک منتقد سینما و تلویزیون با اننقاد وز سریال‌هایی مثل «بوی باران» اظهار کرد که تلویزیون می‌گوید بودجه ندارد اما آن را صرف ساخت کارهای بی‌کیفیت می‌کند.