فقدان راهکار عملی متولیان تئاتر انقلاب و دفاع مقدس به منظور اقتباس های نمایشی

اقتباس نمایشی از ادبیات شفاهی و مکتوب از جمله شیوه های متداول در تولیدات تئاتری و سینمایی است، موضوعی که باید با توجه به شرایط خطیر کنونی آن را به حوزه ادبیات انقلاب و دفاع مقدس و تولید آثار نمایشی براساس آن تعمیم داد، - موانع اقتباس نمایشی از ادبیات مکتوب انقلاب و دفاع مقدس/1 فقدان راهکار عملی متولیان تئاتر انقلاب و دفاع مقدس به منظور اقتباس های نمایشی گروه هنرــ اقتباس نمایشی از ادبیات شفاهی و مکتوب ...
منبع خبر: ایکنا
دسته بندی خبر: فرهنگی