فعالیت نیروی‌های تازه نفس، سینمای مقاومت را احیا می‌کند /گام اول پیشرفت برداشته شد

سینماپرس: جشنواره فیلم مقاومت فضایی برای تعاملات سینماگران در کشورهای مختلف است و مسیر را برای پیشرفت سینمای مقاومت در سطح بین‌المللی هموار کرده است.